Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Formalne wymagania dla morskich farm wiatrowych

 
1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych (pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich - PSZW)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

2. W procesie wydawania PSZW uczestniczy również 5 ministerstw, które opiniują
wydanie pozwolenia:

a. Ministerstwo Środowiska
b. Ministerstwo Gospodarki
c. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
d. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
e. Ministerstwo Obrony Narodowej

3. Operator Systemu Przesyłowego wydaje warunki przyłączenia dla morskich farm wiatrowych.

PSE Operator S.A.   

4. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi postępowania sądowo-administracyjne dotyczące morskich farm wiatrowych. Koordynuje obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

GDOŚ

5. Właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla morskich farm wiatrowych.

a. RDOŚ w Szczecinie
b. RDOŚ w Gdańsku 

6. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydaje pozwolenie na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli  w granicach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, a Dyrektor właściwego Urzędu Morskiego wydaje pozwolenia dla kabla położonego na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym. 

a. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
b. Urząd Morski w Gdyni
c. Urząd Morski w Szczecinie
d. Urząd Morski w Słupsku

7. Właściwy Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę.

a. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
b. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku