Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Morska energetyka wiatrowa w liczbach

(na podstawie danych EWEA na dzień 02.2016 r.)

Europa:
  • 3 230 morskich turbin wiatrowych pracujących w Europie, o łącznej mocy 11 027 MW,
  • 84 morskie farmy wiatrowe w 11 państwach,
  • 69% inwestycji zlokalizowanych na Morzu Północnym, 18% na Morzu Irlandzkim, 13% na Morzu Bałtyckim,
  • 754 morskich turbin wiatrowych, na 15 morskich farmach wiatrowych, o łącznej mocy 3 018,5 MW oddanych do użytku w 2015 roku,
  • 86,1% nowych inwestycji zlokalizowanych na Morzu Północnym, 9,2% na Morzu Bałtyckim i 4,7% na Morzu Irlandzkim,
  • w 2015 roku zainstalowano o 41% więcej turbin wiatrowych niż w 2014 roku,
  • zainstalowana moc w 2015 roku jest o 108,3% wyższa niż moc zainstalowana w roku 2014.
  Polska:
  • do maja 2014 r. złożono w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  łącznie około 70 wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych, a liczba wydanych i obowiązujących pozwoleń (na dzień 04.05.2016 r.) wynosiła 13 (9 zostało opłaconych w ustawowym terminie 90 dni),
  • Operator sieci przesyłowej – PSE S.A. -  podpisał z 2 inwestorami umowy przyłączeniowe dla projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2,25 GW. Inwestycje mają zostać przyłączone do roku 2025,
  • Zgodnie z podpisanymi umowami przyłączeniowymi pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce może zostać przyłączona w 2021 r.
  • Realny potencjał rozwoju morskiej energetyki w Polsce wynosi 6 GW do 2030 r.
  Strona www.morskiefarmywiatrowe.pl jest profesjonalnym i merytorycznym źródłem wiedzy na temat wykorzystania energii wiatru na obszarach morskich (offshore) w Polsce i na świecie. Jest również platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat sektora offshore wind energy (OWE).

  Morska energetyka wiatrowa to przyszłość europejskiego sektora odnawialnych źródeł energii. Z roku na rok rośnie wydajność oraz efektywność wiatrowych technologii offshore. Pierwsze elektrownie wiatrowe zainstalowane na morzu miały moc 2 MW i nie różniły się od standardowych urządzeń wykorzystywanych na lądzie. Obecnie największe instalowane generatory charakteryzują się mocą znamionową rzędu 7 MW, a w fazie testowej znajdują się turbiny mocy rzędu 10 MW. W przyszłości moc turbin będzie jeszcze większa i może sięgać 15 MW. Przykładowo morska farma wiatrowa o mocy 315 MW zaspokoi zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 83,8 tys. gospodarstw domowych. 

  Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie. Minęło 25 lat odkąd zbudowano pierwszą na świecie morską farmę wiatrową w Danii – Vindeby (5 MW). Do dziś, na świecie zainstalowane zostało 12 161 MW w morskiej energetyce wiatrowej. Ponad 91% inwestycji zlokalizowanych jest w Europie, pozostałe 9% w Chinach, Japonii i Korei Południowej.

  Zgodnie z najbardziej ambitnymi przewidywaniami do roku 2020 możliwa jest budowa nawet 80 GW nowych mocy na świecie. W 2012 roku rynek ten wzrósł o moc 1,296 MW, co stanowi 33% wzrost w stosunku do roku 2011, w roku 2013 zainstalowano 1,567 MW co stanowi wzrost o 34% do roku poprzedniego. W 2014 roku zainstalowano 1,483 MW i jest to wartość niższa o 5,34% od mocy zainstalowanej w 2013 roku. Rok 2015 był rekordowy pod względem zainstalowanych nowych mocy. Zainstalowanych zostało 3 019 MW, czyli o 108% niż w roku poprzedzającym.

  Niekwestionowanym liderem w Europie pod względem zainstalowanej mocy jest Wielka Brytania 5 066,5 MW (1 454 turbin wiatrowych). Na drugiej pozycji są Niemcy, których zainstalowana moc wynosi 3 294,6 MW (792 turbin wiatrowych), następnie Dania 1 271,3 MW (513 turbin wiatrowych), Belgia (712,2 MW; 182 turbiny wiatrowe), Holandia (426,8 MW; 184 turbiny wiatrowe), Szwecja (201,7 MW; 86 turbin wiatrowych), Finlandia (26,3 MW; 9 turbin wiatrowych), Irlandia (25,2 MW; 7 turbin wiatrowych), Hiszpania (5 MW; 1 turbina wiatrowa), Norwegia (2,3 MW; 1 turbina wiatrowa), Portugalia (2 MW; 1 turbina wiatrowa).

  W Polsce istnieje potencjał umożliwiający budowę morskich farm wiatrowych o mocy 6 GW do 2030 roku, z czego 1 GW do 2020 roku i 2 GW do 2025 roku.Taki rozwój sektora oznaczałby wniesienie do polskiej gospodarki ponad 81 mld PLN do 2030 roku. Ponadto na potrzeby obsługi bałtyckiego sektora MFW powstać może blisko 25 tys. nowych miejsc pracy, z czego ok. 85% związanych z przemysłem morskim.

  W Polsce złożono około 70 wniosków lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych o łącznej wartości około 300 miliardów złotych. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na dzień 04.05.2016 r. obowiązywało 13 pozwoleń na wznoszenie morskich farm wiatrowych z czego jedynie 9 zostało opłaconych.  Ze względu na uwarunkowania systemowe, środowiskowe, lokalizacyjne i ekonomiczne, tylko niektóre z tych projektów mają realną szansę na realizację. Znaczące zainteresowanie inwestorów, wśród których są największe międzynarodowe i krajowe koncerny energetyczne, polskim rynkiem MFW, daje podstawy do twierdzenia, że morska energetyka wiatrowa może w perspektywie lat 2025-2050 stanowić niezwykle istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego.