Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Sieci morskie


Schematyczna struktura Super Grid w Europie źródło AirtricityŹródło: Airtricity, European Offshore Supergrid Proposal.

Zalety stworzenia sieci elektroenergetycznej pozwalającej na przesyłanie energii na bardzo duże dystanse były dostrzegane już na początku XX wieku, jednak niska opłacalność przesyłu prądu zmiennego na dalekie odległości znacząco komplikowała rozwój tej koncepcji. Dopiero w roku 1954 udało się wykorzystać technologię HVDC (wysokonapięciowe układy przesyłowe prądu stałego) do przesyłu prądu pomiędzy Gotlandią a Szwecją na odległość 98 kilometrów, za pomocą kabla podmorskiego.

Wykorzystanie technologii HVDC osiąga próg rentowności przy przesyle prądu na duże odległości -około 550 – 850 km dla linii napowietrznych (dokładne wartości zależą od warunków lokalnych, wymagań dotyczących wykonania linii i charakterystyki współpracującego systemu prądu przemiennego). W 2014 roku zakończono pracę nad budową najdłuższej na świecie sieci wykorzystującej technologię HVDC: łączącego elektrownie wodną w okolicy Porto Velho z głównym punktem zasilania południowo-wschodniej Brazylii. Długość połączenia wynosi 2 375 km.

Dzięki technologii HVDC pojawiła się możliwość stworzenia ponadnarodowej „Super-sieci” elektroenergetycznej („Super Grid”), która umożliwi transport energii elektrycznej pomiędzy najbardziej oddalonymi miejscami na świecie. Za twórcę koncepcji uważa się doktora Eddie’go O’Connor’a – dyrektora generalnego firmy Airtricity.

Sieć Super Grid jest definiowana jako „system przesyłu energii elektrycznej, oparty głównie na prądzie stałym, zaprojektowany z myślą o umożliwieniu wielkoskalowej, zrównoważonej produkcji energii i jej przesyłu do oddalonych centrów konsumpcji”.

Podstawowym założeniem tej koncepcji jest poprawa funkcjonowania rynków energii. Wyróżnia się trzy powody stworzenia idei Super Grid:
  • po pierwsze: założenie, że przyszła polityka energetyczna musi być zgodna z imperatywem efektywności energetycznej,
  • po drugie: sieć musi opierać się głównie na źródłach energii, które są lokalne, bezpieczne, zrównoważone, czyste i konkurencyjne i mogą jednocześnie nadawać Europie konkurencyjną przewagę na arenie międzynarodowej,
  • po trzecie: sieć powinna czerpać z podstawowych idei związanych z powstaniem Unii Europejskiej – solidarności między państwami członkowskimi i wspólnym działaniu na arenie globalnej.
Koncepcja Super Grid w Europie ma zatem na celu nie tylko zintegrowanie sieci energetycznych państw członkowskich, ale także połączenie ową siecią instalacji wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – w tym głównie morskich farm wiatrowych.


» czytaj więcej o sieciach Supergrid


Sieć Super Grid jest osią, wokół której oscyluje stworzenie nie tylko konkurencyjnej, ale również dominującej pozycji morskich farm wiatrowych na rynku energii. Dzięki Super Grid podstawowa wada morskiej energetyki wiatrowej, jaką jest uzależnienie od warunków atmosferycznych, zostaje zniwelowana – w razie pogody niesprzyjającej wytwarzaniu energii w jednym miejscu, będzie można skorzystać z energii wytworzonej w innej części świata.

„Zdrowy rozsądek podpowiada, że byłoby absurdalne próbować podłączyć z osobna każdą z setek morskich farm wiatrowych, rozprzestrzenionych na tysiącach kilometrów kwadratowych, do narodowych sieci elektroenergetycznych na indywidualnych zasadach. Rezultat takiego działania byłby jednocześnie kosztowny i chaotyczny. Stworzenie Super Grid w Europie doprowadzi do efektu skali, zmniejszy wahania w produkcji energii, jak również stworzy podstawy do powstania ponadnarodowego rynku energii”.

Jednym z podstawowych założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej jest utworzenie jednolitego rynku energii. Już na pierwszy rzut oka widać całkowitą korelację koncepcji Super Grid z ideą wspólnego rynku: zgodnie z definicją stworzenie Super Grid wiąże się z „poprawą funkcjonowania rynków energii " i „stworzeniem ponadnarodowego rynku energii”.

Wprowadzenie w życie założeń idei wspólnej sieci wiąże się oczywiście z dużymi nakładami finansowymi i koniecznością przezwycięża wielu przeszkód technologicznych, jednak eksperci są zgodni co do faktu, że opłacalność tego typu projektu w długoterminowej perspektywie, jak również jego postępowy charakter, będą miały decydujący wpływ na rozwój sektora energetycznego w Europie i na całym świecie.