Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

NSCOGI

Projekt North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) to wspólna inicjatywa dziewięciu państw Unii Europejskiej (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania) oraz Norwegii, mająca na celu doprowadzić do powstania wspólnej, ponadnarodowej sieci elektroenergetycznej łączącej morskie farmy wiatrowe na Morzu Północnym. W celu realizacji projektu, przedstawiciele ww. państw i europejski komisarz ds. energii podpisali Memorandum of Understanding (MoU), będące ogólnym planem realizacji inicjatywy. Wyróżniono w nim najważniejsze przeszkody i zagrożenia dla integracji rynków energii i sieci elektroenergetycznej, powołano Komitet Sterujący i Radę Programową projektu, jak również zobowiązano się do publikowania raportów mających zawierać informacje będące wynikiem wspólnej pracy ekspertów ze wszystkich krajów zaangażowanych w tę inicjatywę. Dzięki aktywnej postawie rządów, jak również podmiotów pozarządowych, m.in. Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych (ENTSO-E), projekt North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative, zyskał odpowiedni priorytet i ma szansę zrewolucjonizować europejski rynek energii.

W Polsce również powstała koncepcja stworzenia sieci morskich na obszarach morskich należących do naszego kraju, która została opracowana przez konsorcjum PSM S.A., we współpracy z Instytutem Morskim w Gdańsku i Fundacją na rzecz Energetyki Zrównoważonej. W projekcie tym przedstawiono ogólny stan rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie oraz podejmowane w związku z tym międzynarodowe inicjatywy w zakresie budowy transgranicznych systemów przesyłu energii, z wykorzystaniem morskich sieci kablowych. Zaprezentowano wstępny kalendarz działań naukowo-badawczych i wdrożeniowych, w wyniku realizacji którego mogłoby nastąpić wybudowanie polskich sieci elektroenergetycznych na morzu. Sformułowano również rolę, jaką polski Rząd musi odegrać, aby możliwy był rozwój polskiej energetyki na morzu, w tym realizacja projektu Polskich Sieci Morskich. W podsumowaniu przedstawiono, jakie efekty dla Polski, bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego, może przynieść realizacja projektu PSM. Obecnie trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze do dalszej współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym przy realizacji koncepcji polskich sieci morskich.

Założenia koncepcyjne - schemat Polskich Sieci MorskichNa podstawie opracowania IEO Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, 2010.