Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Polska

Obecnie w Polsce obserwujemy wzrastające zainteresowanie inwestorów morską energetyką wiatrową. Największe krajowe koncerny energetyczne oraz firmy posiadającą dominującą pozycję na rynku MFW już przystąpiły do przygotowywania pierwszych projektów inwestycyjnych na polskich obszarach morskich. Dotychczas wszczęto ponad 70 procedur w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne i podpisano pierwsze umowy przyłączeniowe dla inwestycji MFW o łącznej mocy 2,25 GW.
 
Należy jednocześnie podkreślić, że elementarne znaczenie dla możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce będą miały możliwości przyłączenia nowych instalacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, stworzenie krajowego zaplecza stoczniowego i portowego, oraz stabilny i efektywny system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (regulowany przez projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, nad którym toczą się obecnie prace).


Mapa potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych w wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ)Zobacz mapę wydanych pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW)


» Czytaj więcej o morskiej energetyce wiatrowej w Polsce


Podstawowymi barierami w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej były dotychczas: brak woli politycznej, trudności administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne. W ostatnich latach poczyniono jednak pierwsze kroki w celu stworzenia sprzyjających uwarunkowań prawnych dla sektora offshore w naszym kraju. Dzięki zmianie Ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, przygotowanej wspólnie przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, w roku 2011 zaczęły funkcjonować nowe warunki lokalizowania morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich.

Decyzją dającą prawo do korzystania z danego obszaru polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej jest pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW). Uzyskanie PSZW (wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej), umożliwia późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę, dającego możliwości realizacji projektu i eksploatacji MFW. PSZW jest ważne przez 30 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 20 lat. Zmiana ustawy w 2011 roku wydłużyła ważność pozwolenia z dotychczasowych 5 lat i rozłożyła płatność za wydanie pozwolenia, która wynosi 1% wartości przedsięwzięcia. Do tej pory opłata ta musiała być wniesiona przed wydaniem pozwolenia w pełnej kwocie. Obecnie opłata jest rozłożona na 4 raty: 10% płatne w ciągu 90 dni po uzyskaniu pozwolenia, 30% - po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 30% - po rozpoczęciu eksploatacji i 30% po 3 latach od rozpoczęcia eksploatacji.

Powierzchnia polskich obszarów morskich wynosi około 33 tys. km2. Łączna powierzchnia akwenów wskazanych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, jako potencjalnie dostępne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, wynosi ponad 2000 km2.

Obszary wskazane jako możliwe lokalizacje morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej zlokalizowane są w trzech następujących strefach:
  • strefa zachodnia, obejmująca północny stok Ławicy Odrzańskiej – ok. 637,98 km²,
  • strefa północna, obejmująca południowo-zachodni stok Ławicy Środkowej – ok. 501,61 km²,
  • strefa środkowa, obejmująca północny i wschodni stok Ławicy Słupskiej – 1 363,86 km².