Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
[ X ]
  
 
 

Partnerzy merytoryczni

SMDI

Firmy wspierające

Środowisko

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko zapraszamy na stronę www.oddzialywaniawiatrakow.pl oraz do lektury Przewodnika po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych w polskich obszarach morskich.

Zgodnie z unijnymi i krajowymi regulacjami środowiskowymi morskie farmy wiatrowe zaliczane są do inwestycji, które mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też obligatoryjnym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Analizując potencjalne oddziaływania morskich farm wiatrowych na środowisko, należy mieć na względzie fakt, iż eksperci w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki są w pełni przekonani, że czysta i bezemisyjna energia produkowana na bardzo dużą skalę w morskich elektrowniach wiatrowych, przynosi środowisku znacznie większe korzyści niż potencjalne zagrożenia związane z instalacją i eksploatacją tego typu projektów. Wyniki monitoringów środowiskowych prowadzonych na eksploatowanych morskich farmach wiatrowych potwierdzają niską skalę negatywnych oddziaływań środowiskowych samej inwestycji. Nie zmienia to jednak faktu, iż przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej niezbędne jest szacowanie ryzyka środowiskowego oraz zastosowanie szeregu działań minimalizujących.

» czytaj więcej

Oddziaływania na środowisko, związane z realizacją projektu morskiej farmy wiatrowej, mogą wystąpić na czterech różnych etapach realizacji inwestycji:
 1. na etapie planowania (podczas wykonywania analiz przedrealizacyjnych),
 2. na etapie budowy,
 3. na etapie eksploatacji,
 4. na etapie likwidacji farmy.
Pojawienie się poszczególnych rodzajów oddziaływań oraz ich ewentualna skala jest elementem indywidualnym i autonomicznym dla każdego projektu. Oddziaływania środowiskowe są bowiem ściśle uzależnione od charakterystyki inwestycji, w szczególności od wielkości, lokalizacji, zasobów środowiska w rejonie inwestycji oraz wybranych technologii i metod prowadzenia prac przy realizacji projektu:

„MFW są zwykle projektowane na bardzo rozległych obszarach morza, obejmują zazwyczaj powyżej 100 km2. Na etapie przygotowania inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy wykonać analizy przedrealizacyjne środowiska biotycznego i abiotycznego, które pozwolą na opracowanie szczegółowej charakterystyki obszaru morskiego w rejonie inwestycji i w jego sąsiedztwie oraz na ocenę potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

Analizy przedralizacyjne powinny obejmować składniki środowiska biotycznego, takie jak:
 • bentos,
 • ichtiofauna,
 • awifauna,
 • ssaki morskie,
 • nietoperze,
 • ludzie,
 • formy ochrony przyrody, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody (w tym obszary Natura 2000)
Badania powinny także obejmować abiotyczne elementy środowiska, jak:
 • warunki hydrologiczne i hydrochemiczne,
 • budowę geologiczną,
 • surowce mineralne,
 • warunki fizyko-chemiczne osadów
 • krajobraz."